News

Updates

12/12/2018  Seafar test technologie onbemand varen op het Albertkanaal.

Seafar maakte gisteren een proefvaart met de Tuimelaar op het Albertkanaal. De start-up is daarmee de eerste die dat voor mekaar krijgt in Vlaanderen.

Tuimelaar

Het schip dat zich op het Albertkanaal begeeft, is de ‘Tuimelaar’, een multifunctioneel inzetbaar vaartuig van Port of Antwerp. Dit schip is uitgerust met verschillende sensoren zodat een nauwkeurig beeld van de omgeving opgebouwd kan worden. 

In het kader van deze digitale transformatie, biedt het Havenbedrijf Antwerpen kansen aan verschillende IoT bedrijven, die vooruitlopen op het ontwikkelen van toekomstige technologieën. Een daarvan is Seafar, een bedrijf dat technologie ontwikkelt voor het op afstand bedienen van automatische binnenvaartschepen. Om deze in de praktijk te kunnen testen, werd door het Havenbedrijf Antwerpen een vaartuig ter beschikking gesteld als testplatform voor deze technologie.

In juni van dit jaar bestuurde Seafar de Tuimelaar al via afstandsbediening in het Kattendijkdok naast het Havenhuis. Toen werd het schip nog aangestuurd in het zicht van de wal, maar vandaag kan het vaartuig volledig bediend worden vanuit het Seafar Shore Control Center in The Beacon, de technologiehub in het centrum van Antwerpen.

Walkapitein

Het doel is dat het schip automatisch een gedetailleerde route navigeert via routepunten op het Albertkanaal, rekening houdend met stroming en wind. Vanuit het Shore Control Center krijgt de walkapitein een volledig beeld van het traject en kan die de controle over het schip overnemen en bijsturen.

De walkapitein zal zo de mogelijkheid hebben om meerdere schepen aan te sturen op een veilige en efficiënte manier. Met deze technologie kan het bemanningstekort op kleine schepen opgevangen worden en de connectie met het hinterland competitief gemaakt.

De Vlaamse Waterweg

De ontwikkelingen rond onbemand varen gebeuren in nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg. De waterwegbeheerder wil organisaties ondersteunen om hun nieuwe technologieën met betrekking tot Smart Shipping te testen in het bestaande wetgevend kader.

De Vlaamse Waterweg opende daarom op 18 mei 2018 haar haar waterwegennet als testgebied voor autonome vaartuigen. Dit Vlaamse testgebied omvat het gehele netwerk. Testen kunnen enkel uitgevoerd worden mits toestemming van de Vlaamse Waterweg nv en indien het schip voldoet aan alle huidige wet- en regelgeving.

Seafar

De test op het Albertkanaal is de laatste fase in de ontwikkeling van technologie om onbemande binnenvaart mogelijk te maken. In de loop van 2019 staan de eerste projecten met onbemande binnenvaartschepen gepland.

SEAFAR NV

Sint-Pietersvliet 7

2000 Antwerpen

info@seafar.eu

© 2018 SEAFAR NV